Hem & fritid

På de här sidorna får du tips om vad du ska tänka på när du befinner dig på sjön, isen, campar och grillar. Eftersom många olyckor inträffar i samband med dessa aktiviteter är det viktigt att du vet hur du minskar risken för dessa olyckor, samt att du vet hur du ska bete dig om olyckan trots det skulle inträffa.

Hem & fritid