Elda & grilla

Avrådan från eldning tas bort från och med tisdag den 1/8 kl 12.00. Eldningsförbud kommer dock att vara kvar på Gotland tills vidare.

 

Brandrisk och markbränder

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning.

Aktuella kartor för eldningsförbud i din kommun hittar du via Krisinformation.se.

Aktuella kartor för brandrisk hittar du via SMHI eller via appen Brandrisk ute.

Appen BRANDRISK ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Klicka här för mer information om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun.

Vid andra frågor eller funderingar kan vi nås på telefonnummer: 08-594 696 00.