Brandskydd i radhus

Bränder i radhus är ett generellt problem över hela landet och brister i brandskyddet kan finnas oberoende av vart eller när ett radhus uppfördes. Med anledning av detta vill vi på Brandkåren Attunda uppmana alla radhusägare att tillsammans med era grannar undersöka hur brandskyddet i ert ert radhus är utfört.

Brandskydd i radhus

Vad kan den enskilde kontrollera?

Då brandskyddet är gemensamt för alla bostäderna behöver kontrollen göras av alla radhuslägenheter tillsammans.

Avskiljning

Hur är den utförd i det hus ni bor i? Är vinden öppen eller avskild med genomgående vägg mellan radhuslägenheterna? Båda alternativen kan uppfylla kraven på skydd mot brandspridning i 60 minuter. Kontrollera väggarnas täthet med exempelvis en ficklampa. Brister ska tätas brandtekniskt.

Ventilerad takfot

I radhus kan det finnas en ventilerande takfot, det vill säga en ventilationsöppning till vinden mellan yttertaket och ytterväggen. Detta gör att en brand kan sprida sig lätt upp på vinden via ett fönster, fasad eller mellan de olika byggnadernas ventilationsöppningar. På detta sätt kan en brand kringgå den avskiljandeväggen och bjälklaget som motstår brand

Brandvarnare är ett krav i varje bostad.

Brandvarnare är det absolut bästa sättet att få en tidig varning om en brand uppstår. Vid öppen vind kan den enskilda föreningen överväga värmedetektering på vinden. Detta kan ske antingen med ett så kallat takfotslarm, en kabel som larmar vid utvändig brand som riskerar att sprida sig in till vinden via takfoten, eller värmedetektorer placerade på vinden.

Släckutrustning och framkomlighet för brandkåren.

Någon form av släckutrustning bör finnas i varje hem. Detta kan exempelvis vara en brandsläckare på minst 6 kg pulver. Kontrollera även framkomligheten för brandkåren i området där ni bor. Det är tyvärr vanligt att vägar som ska användas av brandkåren vid brand är blockerade av sandlådor, stenar eller uppväxta träd. Detta kan fördröja en insats och bör kontrolleras regelbundet.

Mer information