Om det börjar brinna

De flesta bränder är små i början, men utvecklas på olika sätt. Ibland kan de ligga och pyra i flera timmar eller dagar för att sedan bli fullt utvecklade på någon minut. Dagens brandförlopp har blivit snabbare, mycket på grund av de inredningsmaterial som finns i våra hem, t.ex. plaster, syntetmaterial och liknande.

Om det börjar brinna

En normal ordning som rekommenderas och viktig att känna till är Rädda – Varna – Larma – Släck. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om. När det brinner är det viktigt att komma ihåg att den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet, då den giftiga brandröken stiger uppåt. Vidare ska du stänga dörrar efter dig. Det fördröjer såväl brandens som den farliga rökens spridning.

Varna

Steg nummer två är att du varnar andra i närheten, så att även de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskerar din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.Kryp lågt och undvik röken

Vid alla bränder bildas rök och värme som stiger uppåt mot taket. Röken innehåller många farliga och giftiga ämnen bl.a. kolmonoxid, eller koloxid som det också heter, vilken är direkt dödande i höga koncentrationer. Det bildas även tjärpartiklar och sot bara för att nämna några. Därför är det viktigt att du försöker krypa lågt om du hamnar i ett utrymme med rök för att skydda dig mot värmen och de giftiga rökgaserna.

Brandvarnaren är mycket känslig för rökpartiklar, vilket gör att så fort röken når brandvarnaren larmar den. Eftersom röken stiger upp mot taket är det viktigt att brandvarnaren placeras så högt som möjligt för att den ska larma i ett tidigt skede.