Individanpassat brandskydd

Brandkåren Attunda vill informera allmänheten om individanpassat brandskydd. Genom de fastslagna kommunikationskanalerna erbjuder Brandkåren Attunda information, dels genom besök men även uppsökande verksamhet

Vad är individanpassat brandskydd?

Samhällstrenden är att äldre personer och personer med funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och där få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden vilket även gäller brandskyddet.

 

Fler bor kvar hemma och behovet av anpassning ökar

Varje år omkommer runt hundra personer av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Bygglagstiftningen ställer idag, ur brandsynpunkt, krav på bostäder där det förutsätts att den boende själv ska agera eller sätta sig i säkerhet om det börjar brinna. 

I de fall där individen inte har förmåga att skydda sig mot risker i vardagen behöver samhället hjälpa till och anpassa, till exempel brandskyddet i bostaden till individens behov.

De hem där individer med funktionsnedsättning bor är inte överrepresenterade gällande bränder men det är hos dem konsekvenserna oftast blir störst. Nästan alla dödsbränder startar i hemmet.   En stor andel är spisrelaterade, rökning är en annan vanlig brandorsak. Branden startar oftast där man befinner sig, som i sängen eller i fåtöljen. Bränderna är ofta relativt små.

Nedan följer några exempel på riskgrupper där det sällan brinner i deras bostäder men konsekvenserna kan bli stora när förmågan att agera är hindrad.

  • 80 procent är ensamstående.
  • Hälften har funktionshinder.
  • Nästan hälften är över 65 år.
  • Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år).
  • Många är påverkade av mediciner.
  • Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna.

I dessa fall en boende kan identifiera sig med ett eller flera av exemplen ovan kan det med fördel finnas behov av att individanpassa den boendes brandskydd.

Det är inte hos de ovannämnda det brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när olyckan är framme. Orsakerna är flera, men i många fall finns det enkla lösningar för att ge äldre och personer med funktionshinder en chans att överleva även om de drabbas av brand.

Brandkåren Attunda kan hjälpa er

Känner du att det finns behov av, att personal från Brandkåren Attunda, utför ett hembesök hos dig kan du med fördel kontakta oss. Antingen via mail eller samtal. Då besöker vi ditt hem och gör en riksinventering tillsammans med dig samtidigt som att vi informerar om vilka åtgärder som du kan göra.

Mer information