Brandfarlig vara i hemmet

Exempel på brandfarliga varor är: bensin, diesel, gasol, t-sprit, metanol, fotogen, tändvätska etc. Här får du reda på hur du som privatperson kan och får hantera brandfarlig vara.

Grundregler

 • Förvara brandfarliga varor i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn.
 • Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad.
 • I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor förvaras i vinds- eller källarförråd.
 • Använd tändvätska eller t-gul när du ska tända grillen.
 • Släng aldrig sprayflaskor på öppen eld. De kan explodera med kraft. Sprayflaskor återvinns via kommunernas återvinningscentraler.

Gasolhantering

Gasol är en mycket brandfarlig gas som måste hanteras med respekt. Läckage kan orsaka både explosion och brand.

 • Utrustning tillverkad efter 1995 måste vara CE-märkt.
 • Om du har gasol i ditt fritidshus, din båt eller husvagn, kontrollera att kopplingar, ventiler och slangar är hela.
 • Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används.
 • Om du misstänker läckage, stäng av anläggningen och vädra.

Läs mer om hur du hanterar gasol säkert på AGAs hemsida.

Hur mycket brandfarliga varor får man ha hemma?

Grundregeln är att du inte får förvara mer brandfarliga varor hemma än vad du har behov av i ditt hushåll. Med det menas att t.ex. att en villaägare får ha 1 gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin till gräsklipparen och bilen och diverse mindre behållare t.ex. lacknafta, rödsprit etc. Villaägaren kan i detta exempel formellt ha mer brandfarliga produkter hemma, men har han/hon inte behovet ska inte mer produkter finnas i hemmet.

Om du hanterar mer än dessa volymer krävs tillstånd:

 • Gasol max 60 liter (flaskornas volymer som räknas).
 • Annan brandfarlig gas max 5 liter (flaskornas volym räknas).
 • Brandfarlig vätska max 100 liter.
 • Vätska för uppvärmning t ex oljecistern till oljebrännare 10 000 liter.

Läs mer om hur du ska förvara brandfarliga varor i hemmet i MSB:s webbplats.

Yrkesmässig hantering

Information om tillstånd till hantering av brandfarliga varor för dig som hanterar eller har för avsikt att börja hantera brandfarliga varor yrkesmässigt hittar du här: Brandfarliga varor yrkesmässigt.