Brandsäkerhet i hemmet

Se till att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. En brandvarnare låter dig sova gott och vakna fort. En brandsläckare och brandfilt hjälper dig när olyckan är framme.

Brandsäkerhet i hemmet

Brandvarnare

Ha minst en brandvarnare per våningsplan, gärna flera. Testa din brandvarnare regelbundet och byt batteri om den ofta piper till eller inte fungerar. En fungerande brandvarnare ger dig en tidig varning vid brand, vilket ger dig möjligheten att ta dig ut på ett säkert sätt. Läs mer om brandvarnare.

Handbrandsläckare

Sex kilos pulversläckare är lagom att ha i hemmet. De är lätta att använda och släcker alla typer av mindre bränder. Läs mer om brandsläckare.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Med en brandfilt kan du täcka över och släcka mindre bränder, till exempel brand i kläder. Läs mer om brandfiltar.