Planärenden

Vi hjälper kommunerna med samhällsplanering, med avseende på riskhantering.

Det är bättre att tänka på allt innan och göra rätt än att göra och sen få göra om. Utöver riskhanteringen vid samhällsplaneringen övervakar även Brandkåren Attunda de behov som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag som räddningstjänst. Kommunerna är ansvariga för att planera kommunens geografiska område. Vid samhällsplaneringen behöver man hantera många olika aspekter.

Eftersom det är många olika aspekter att ta hänsyn till och att det är omöjligt för kommunen att vara expert inom alla områden remitteras kommunens plan till olika instanser. Brandkåren Attunda hjälper kommunerna med samhällsplaneringen med avseende på riskhantering. I riskhanteringen är en av de stora delarna planering av områden som har närhet till väg och järnväg som transporterar farligt gods.