Förhindra & begränsa

Processen förhindra och begränsa består dels av myndighetsutövning samt av stöd till den enskilde. De består i sin tur av några delprocesser som redogörs för här nedan.

Myndighetsutövning

Planärenden

Vi hjälper kommunerna med samhällsplanering, med avseende på riskhantering. Läs mer.

Byggärenden

Brandkåren Attunda är med som en experthjälp till respektive kommuns stadsbyggnadskontor vid ny- och ombyggnationer. Läs mer.

Tillsyn

Sotning

Brandkåren Attunda har från den 1 januari 2007 övertagit kommunens roll som myndighet vad gäller ärenden om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Läs mer.

Brandfarlig vara

Explosiv vara

Risk: I samhället finns det risker. En del av riskerna i samhället kanske inte alla medmänniskor vet om eller tänker på. Därför arbetar Brandkåren Attunda inom våra medlemskommuner med att säkerställa risknivåerna. Läs mer.

Stöd till den enskilde

Brandkåren Attunda ska, genom utbildning, rådgivning och information underlätta för privatpersoner att själva hantera sina risker genom råd och vägledning, kundanpassade utbildningar och färdiga kurskoncept samt genom att skapa intresse för riskproblem/frågor. Dessutom ska Brandkåren Attunda underlätta för den enskilde att klara sin situation under och efter en insats.