Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen är Brandkåren Attundas motsvarighet till en bolagsstyrelse i ett privat företag. Direktionen utgörs av en ordinarie ledamot med en ersättare från var och en av de kommuner som ingår i förbundet: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Ledamöter och ersättare väljs av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Varje kommun har även en förtroendevald revisor som varje år reviderar Brandkåren Attundas ekonomi och verksamhet. Brandkåren Attundas representanter i förbundsdirektionen är förbundsdirektör Martin Öhrstedt som är föredragande för aktuella ärenden på dagordningen samt ekonomichef, Leif Lorentzon som är förbundssekreterare. 

Förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2020

24/1, 27/3, 24/4, 12/6, 23/10, 27/11.

Protokoll och beslutsunderlag från direktionsmöten

Järfälla

Emma Feldman, Järfälla kommun (M), vice ordförande
Eva Ullberg (S), ersättare

Knivsta

Peter Evansson, Knivsta kommun (S)
Lennart Lundberg (KNU), ersättare

Sigtuna

Olov Holst, Sigtuna kommun (M)
Marie Axelsson (S), ersättare

Sollentuna

Henrik Thunes, Sollentuna kommun (M)
Joakim Jonsson (S), ersättare

Upplands-Bro

Fredrik Kjos, Upplands-Bro kommun (M)
Camilla Janson (S), ersättare

Upplands Väsby

Oskar Weinmar, Upplands Väsby kommun (M), ordförande
Mathias Bohman (S), ersättare

Revisorer

Allgun Wilhelmsson, Järfälla kommun (S)
Johan Jansson, Knivsta kommun (V)
Steffen Oxenvad, Sigtuna kommun (S)
Pia Franzén, Sollentuna kommun (M)
Thomas Ljunggren, Upplands-Bro kommun (M)
Joe Frans, Upplands Väsby kommun (S)