Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen är Brandkåren Attundas motsvarighet till en bolagsstyrelse i ett privat företag. Direktionen utgörs av en ordinarie ledamot med en ersättare från var och en av de kommuner som ingår i förbundet: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Ledamöter och ersättare väljs av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Varje kommun har även en förtroendevald revisor som varje år reviderar Brandkåren Attundas ekonomi och verksamhet. Brandkåren Attundas representanter i förbundsdirektionen är förbundsdirektör Martin Öhrstedt som är föredragande för aktuella ärenden på dagordningen samt ekonomichef, Leif Lorentzon som är förbundssekreterare. 

Förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2022

28/1, 17/3, 22/4, 10/6, 28/10 samt 25/11.

Protokoll och beslutsunderlag från direktionsmöten

Ordförande  

 • Emma Feldman (M), Järfälla kommun, ordförande
 • Göran Nilsson (M), Knivsta kommun, vice ordförande

Ledamöter

 • Olov Holst (M), Sigtuna kommun
 • Fredrik Kjos, (M), Upplands-Bro kommun
 • Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun
 • Oskar Weinmar (M), Upplands Väsby kommun

Ersättare

 • Marie Axelsson (S), Sigtuna kommun
 • Mathias Bohman (S), Upplands Väsby kommun
 • Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
 • Anton Lindgren (S), Sollentuna kommun
 • Lennart Lundberg (KNU), Knivsta kommun
 • Eva Ullberg (S), Järfälla kommun

Revisorer

 • Joe Frans (S), Upplands Väsby kommun
 • Pia Franzén (M), Sollentuna kommun
 • Johan Jansson (V), Knivsta kommun
 • Thomas Ljunggren (M), Upplands-Bro kommun
 • Steffen Oxenvad (S), Sigtuna kommun
 • Allgun Wilhelmsson (S), Järfälla kommun