Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen är Brandkåren Attundas motsvarighet till en bolagsstyrelse i ett privat företag. Direktionen utgörs av en ordinarie ledamot med en ersättare från var och en av de kommuner som ingår i förbundet: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Ledamöter och ersättare väljs av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Varje kommun har även en förtroendevald revisor som varje år reviderar Brandkåren Attundas ekonomi och verksamhet. Brandkåren Attundas representanter i förbundsdirektionen är förbundsdirektör Martin Öhrstedt som är föredragande för aktuella ärenden på dagordningen samt ekonomichef, Leif Lorentzon som är förbundssekreterare. 

Förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2023

23-24/1, 31/3, 21/4, 16/6, 27/10 samt 24/11.

Protokoll och beslutsunderlag från direktionsmöten

Ordförande  

 • Matilda Hübinette (KNU), Knivsta kommun, ordförande
 • Olov Holst (M), Sigtuna kommun, vice ordförande

Ledamöter

 • Eva Ullberg (S), Järfälla kommun
 • Fredrik Kjos, (M), Upplands-Bro kommun
 • Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun
 • Mathias Bohman (S), Upplands Väsby kommun

Ersättare

 • Marie Axelsson (S), Sigtuna kommun
 • Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
 • Anton Lindgren (S), Sollentuna kommun
 • Thor Övrelid (KNU), Knivsta kommun
 • Emma Feldman (M), Järfälla kommun
 • Oskar Weinmar (M), Upplands Väsby kommun

Revisorer

 • Joe Frans (S), Upplands Väsby kommun
 • Pia Franzén (M), Sollentuna kommun
 • Johan Jansson (V), Knivsta kommun
 • Thomas Ljunggren (M), Upplands-Bro kommun
 • Steffen Oxenvad (S), Sigtuna kommun
 • Allgun Wilhelmsson (S), Järfälla kommun