Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen är Brandkåren Attundas motsvarighet till en bolagsstyrelse i ett privat företag. Direktionen utgörs av en ordinarie ledamot med en ersättare från var och en av de kommuner som ingår i förbundet: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Ledamöter och ersättare väljs av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Varje kommun har även en förtroendevald revisor som varje år reviderar Brandkåren Attundas ekonomi och verksamhet. Brandkåren Attundas representanter i förbundsdirektionen är förbundsdirektör Ida Texéll som är föredragande för aktuella ärenden på dagordningen samt ekonomichef, Leif Lorentzon som är förbundssekreterare. 

Förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2018

19/1, 16/3, 20/4, 15/6, 14/9, 26/10 och 23/11.

Förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2019

24-25/1, 1/3, 22/3, 26/4, 14/6, 20/9, 25/10 och 29/11.

Protokoll och beslutsunderlag från direktionsmöten

Järfälla

Emma Feldman, Järfälla kommun (M)
Ingen ersättare

Knivsta

Peter Evansson, Knivsta kommun (S)
Ingen ersättare

Sigtuna

Olov Holst, Sigtuna kommun (M)
Ibrahim Khalifa (S), ersättare

Sollentuna

Henrik Thunes, Sollentuna kommun (M)
Joakim Jonsson (S), ersättare

Upplands-Bro

Fredrik Kjos, Upplands-Bro kommun (M)
Camilla Janson (S), ersättare

Upplands Väsby

Oskar Weinmar, Upplands Väsby kommun (M)
Mathias Bohman (S), ersättare

Revisorer

Lars Markstedt, Järfälla kommun (L)
Rune Lundin, Knivsta kommun (M)
Lars-Göran Sörqvist, Sigtuna kommun (M)
Pia Franzén, Sollentuna kommun (M)
Roger Gerdin, Upplands-Bro kommun (S)
Hans Nordlander, Upplands Väsby kommun (KD)