Förbereda & genomföra

Processen förbereda och genomföra arbetar för att följa upp och kvalitetssäkra Brandkåren Attundas utrustning och sätt att arbeta operativt, detta innefattar kontinuerlig utvärdering av Brandkåren Attundas kompetensplan och utrustning i relation till de identifierade riskerna i våra medlemskommuner.

Brandkåren Attunda vill förbättra vår operativa förmåga, detta gör vi bland annat genom kontinuerlig omvärldsbevakning vad gäller metod och teknik, samt bevakning av de AFS:ar (arbetsskyddsstyrelsens författningssamlingar) vi är skyldiga att följa.

I syfte att ständigt kunna förbättra vår operativa förmåga genomförs projekt för att implementera nya arbetssätt. Detta ska kunna följas upp genom kontinuerlig utvärdering av den egna verksamheten. Målet är att säkra kvalitén på det operativa arbetet och se till att styrkorna har rätt förutsättningar för snabba och effektiva insatser.