Efter insats

Syftet med den här processen är att genomföra: kontinuerlig uppföljning, analys samt kritisk granskning vilket skapar möjligheter till förbättring.

Processen ”efter insats” innehåller flera delprocesser:

  • Utredning efter insats
  • Dokumentation av insats
  • Intern krishantering
  • Information till drabbade
  • Information till media
  • Sakkunnigt vittne
  • Rådigt ingripande