Upplands Väsby brandstation

Brandstationen som ligger i Johanneslund invigdes 1992 och är en heltidsstation där det i operativ tjänst arbetar totalt 33 heltidsbrandmän och styrkeledare. Stationen bemannas av en styrkeledare och fem brandmän dygnet runt som inom 90 sekunder från det att larmet ljuder ska vara på väg mot olyckan.

Upplands Väsby brandstation

2018 hade vi ca 480 larm. Fordonsparken består av släckbil, stegbil, tankbil, terrängfordon, skärsläckare och båt. Upplands Väsby brandstation är specialister inom området kemikalier. I området finns både E4:an och järnvägen som riskerar att orsaka trafikolyckor.

Upplands Väsby kommun är Sveriges elfte minsta kommun till ytan. Den bildades 1952 då socknarna Ed, Fresta och Hammarby slogs ihop. Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om ca 44 600 personer. Upplands Väsby räknar med att växa till 63 000 invånare år 2040. Det innebär att kommunen växer med knappt 2 % om året. Kommunen är ett populärt för många företag med sitt gynnsamma geografiska läge. Löwenströmska sjukhus, Skanska, Caterpillar, Marabou och Orica (explosiva ämnen) är exempel på verksamheter som finns här.

Kontakta oss

Besöksadress: Karins väg 3, 194 54 Upplands Väsby
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
Distriktschef: Elina Edin, mobil 073-033 75 89, e-post