Sollentuna brandstation

Sollentuna brandstation är en heltidsstation med en styrkeledare och fem brandmän. Det är fyra skiftgrupper som turas om att bemanna stationen dygnet runt. Sollentuna har ca 600 larm/år.

Sollentuna brandstation

2017/2018 hade kommunen 71 848 invånare. År 2026 beräknas befolkningen uppgå till 85 000 invånare.

Kommunen är präglad av storskalig infrastruktur i form av E4:an och järnvägen vilket ger goda förutsättningar för tillgänglighet till regionen och kommunen har hela fem pendeltågsstationer. Riskfaktorer i kommunen är jästfabriken, E4:an med trafik mellan Stockholm-Arlanda och tågtrafiken.

Som specialresurs finns katastrofenheten som används vid olyckor som kräver större sjukvårdsresurser.

Kontakta oss

Besöksadress: Hammarbacken 20, 191 49 Sollentuna
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
Distriktschef: Mats Kumblad, tel. 08-584 301 26e-post