Sigtuna deltidsstation

Tack till RiB-styrkan vid Sigtuna deltidsstation.

Sigtuna deltidsstation

Tisdagen den 10 januari kl. 07.30, 2023, avslutade Brandkåren Attunda sin verksamhet vid deltidsstationen i Sigtuna.

Brandkåren Attunda och Sigtuna kommun vill på detta sätt tacka all personal som tjänstgjort under alla de år som stationen funnits. Alla insatser som gjorts, dygnets alla timmar, årets alla dagar, sedan 2011. Däremellan har många liv räddats, olyckor förebyggts och egendom bevarats.

Den allra första insatsen efter att brandstationen invigdes 2011 var en brand i byggnad på Porfyrvägen i Sigtuna. Och den allra sista insatsen inträffade den 8 januari 2023. De som åkte på det sista larmet för RiB-styrkan, ett automatlarm på Atletvägen 7, var Svante C, Malin H, Peter K, Christoffer S och så Peter P som körde 5510, samt 5540 med Andreas S vid ratten.

Brandkåren Attunda är stolta över den insats ni alla gjort.
Ni har representerat oss med den äran.

Tack.