Knivsta brandstation

Information om Knivsta brandstation.

Knivsta brandstation

Knivsta kommun är den enda av Brandkåren Attundas medlemskommuner som inte tillhör Stockholms län utan Uppsala län. Kommunen karaktäriseras som en växande pendlarkommun med småstadskaraktär. Den består till stor del av landsbygd med främst två tätorter, Knivsta och Alsike samt så angränsar den till Mälaren längs västra delen.

Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om 18 064 invånare. Knivsta med cirka 9 390 invånare och Alsike med cirka 4 690 invånare. Resterande av Knivstas cirka 4 150 invånare bor på landsbygden. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till 26 300 invånare år 2026.

Nyhet om invigningen av Knivsta brandstation 6 april 2014.

Kontakta oss

Besöksadress: Gredelbyleden 23A, 741 42 Knivsta
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
Distriktschef: Tomas Wrådhe, tel. 08-584 811 42, e-post