Järfälla brandstation

Järfälla brandstation är belägen i östra delen av Jakobsberg och är en heltidsstation som med fyra skiftgrupper bemannar stationen dygnet runt med en styrkeledare och fem brandmän. Stationen invigdes 2010 och har cirka 900 larm per år där den utryckande styrkan är på väg inom 90 sekunder efter att larmet har gått. I byggnaden finns också en ambulans stationerad.

Järfälla brandstation

Bland de resurser som kan användas vid en olycka finns bland annat släckbil, stegbil, tankbil, terrängfordon och båt. Stationen är också en av de nationella förstärkningsresurserna för sanering vid olyckor med farliga ämnen och har särskild utrustning för detta. Den utryckande styrkan åker även ibland på sjukvårdslarm, bland annat vid hjärtstopp.

Järfälla kommun karaktäriseras av sin belägenhet vid Mälarens strand och sina tre tätorter Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll. Barkarby knyts an till Jakobsberg via industriområdet Veddesta, men även via den nytillkomna stadsdelen Barkarbystaden som är under utbyggnad. Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om 76 453 invånare. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till drygt 116 000 invånare år 2030.

Viktiga kommunikationer är bland annat Mälarbanan med tågtrafik och väg E18 som passerar genom kommunen. Järfälla har nära till natur och vatten med kustlinje mot Mälaren i väster. Vatten-/islivräddning hör till Brandkåren Attundas arbetsuppgifter, under såväl sommar som vinter.

Kontakta oss

Besöksadress: Unionsvägen 8, 177 38 Järfälla
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
Distriktschef: Magnus Andersson, tel. 08-594 697 66e-post