Upplands-Bro kommun

Kontaktuppgifter och verksamhetsområde. Du når oss via e-post eller vår växel på telefon 08-594 696 00.

För att skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du fornamn.efternamn@ brandkaren-attunda.se. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Pontus Olsson

  • Tillsyn enligt LSO och LBE.
  • Plan- och byggärenden.
  • Ärenden som rör remiss om offentlig tillställning, utskänkning samt övriga brandförebyggande frågor.
  • Tillstånd av hantering av brandfarliga varor.

Curt Åsbrink

  • Tillstånd av hantering och förvaring av explosiva varor.