Sollentuna kommun

Kontaktuppgifter och verksamhetsområde. Du når oss via e-post eller vår växel på telefon 08-594 696 00.

Sollentuna kommun

För att skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du fornamn.efternamn@ brandkaren-attunda.se. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Tillsyn enligt LSO och LBE

Oskar Lind
John Östlund

Tillstånd hantering av brandfarliga varor

Oskar Lind

Tillstånd hantering av explosiva varor

Oskar Lind

Planärenden

Oskar Lind

Byggärenden

Oskar Lind

Remisser om offentlig tillställning, utskänkning, IVO-tillstånd m.m.

Curt-Inge Åsbrink

Övriga brandförebyggande frågor

Oskar Lind