Förbundsledning

Chefer och ledare inom Brandkåren Attunda. Du når oss via e-post eller vår växel på telefon 08-594 696 00.

För att skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du fornamn.efternamn@brandkaren-attunda.se. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Förbundsdirektör/räddningschef
Ida Texéll
E-post
 
Biträdande adminstrativ chef
Michael Obua
E-post

Controller
Susanne Lettström
E-post

Ekonomichef
Leif Lorentzon
E-post

Kommunikationsstrateg
Veronica Stolt
E-post

Kvalitetschef
Susanne Veijalainen
E-post

Produktionschef
Martin Öhrstedt
E-post

Strateg myndighetsutövning
Sabina Gustavsson
E-post

Strateg operativt system
Sten Andersson
E-post

Teknisk chef
Kenneth Bergqvist
E-post

För kontakt med våra distriktschefer, se under våra brandstationer.