Vilken lagstiftning styr hanteringen av brandfarliga varor?

Hur hantering av brandfarliga och explosiva varor får ske utgår från kraven i Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Till lagen hör en förordning och ett antal föreskrifter (MSBFS, SÄIFS, SRVFS). Nedan återfinns några av de vanligaste föreskrifterna: