Hur söker jag tillstånd till hantering av brandfarliga varor?

Vem du ska söka tillstånd hos beror av var din verksamhet är belägen. Normalt är det din lokala räddningstjänst som handlägger och utfärdar tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde, d.v.s. i Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby, är det Brandkåren Attunda som handlägger och utfärdar tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Om din verksamhet (platsen där hanteringen av brandfarliga varor sker) ligger inom Brandkåren Attundas område är det således hos oss du ansöker om tillstånd till hantering av brandfarliga varor.

Ansökan skickas per post eller e-post

Brandkåren Attunda
Box 464
191 24 Sollentuna

E-posta ansökningshandlingar till: mail@brandkaren-attunda.se.