Hur lång tid tar det att få tillstånd till hantering av brandfarliga varor?

Från det att en komplett ansökan har inkommit till Brandkåren Attunda har vi upp till tre månaders handläggningstid av ärendet.

Vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att handlägga tillståndsärendena snabbare än detta, men handläggningstiden är beroende både av ärendets komplexitet samt vår arbetsbelastning.

I och med att vi har upp till tre månaders handläggningstid är det viktigt att ni är ute i god tid när ni ska söka ert tillstånd.