Farliga verksamheter

Vissa verksamheter har en extra hög inneboende risk för olycka som kan medföra särskilt allvarliga konsekvenser för människa, egendom och/eller miljö i verksamhetens närhet. Generellt handlar det om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen.

En omfattande hantering av brandfarliga, giftiga och/eller explosiva ämnen i en verksamhet medför att verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade SEVESO-lagstiftningen.

Från och med 1 juni 2015 ska det nya Seveso III-direktivet implementeras i svensk lagstiftning, vilket bl.a. medför att kommunen har en utökad skyldighet att lämna information till allmänheten om de inneboende riskerna i respektive verksamhet i kommunen som omfattas av denna lagstiftning. Det med syfte att de personer som kan komma att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska få tillräckligt med information om hur de ska agera om en sådan olycka inträffar.

Inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde finns fem verksamheter som omfattas av SEVESO-lagstiftningen. Samtliga av dessa verksamheter tillhör den lägre kravnivån enligt lagen.

I händelse av att allmänheten behöver varnas vid allvarlig händelse på någon av de SEVESO-anläggningar som ligger inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde kommer det att ske med hjälp av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Nedan presenteras information om respektive verksamhet, under kommun i vilken verksamheten är belägen.

Knivsta kommun

Skanska Industrial Solutions AB 
112 74 Stockholm
Information allmänheten (PDF)

Sigtuna kommun

A Flygbränslehantering
Fraktvägen, 190 46 Stockholm-Arlanda
Information allmänheten (PDF)

Senaste tillsyn från Länsstyrelsen: 2021-05-05

Becker Industrial Coatings AB
Brobyvägen 2, 195 60 Arlandastad
Information allmänheten (PDF)
Senaste tillsyn från Länsstyrelsen: 2022-12-05

NCC Industry AB
Bergtäkt Långåsen Arlanda
Torvmossevägen 40, 190 60 Stockholm-Arlanda
Information allmänheten (PDF)

Svevia AB
Bergtäkt Laggatorp Arlanda
Box 4018, 171 04 Solna
Information till allmänheten (PDF) 

Senaste tillsyn från Länsstyrelsen: 2021-11-12

Upplands-Bro kommun

Austin Sverige AB
Norrboda gård 1, 197 93 Bro
Information allmänheten (PDF)
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2021-04-22

Forcit Sweden AB
Hammarbyfjällsvägen 1, 197 92 Bro
Information allmänheten (PDF)
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2021-04-27

Fresenius Kabi AB
Kraftvägen 1, 196 37 Kungsängen
Information allmänheten (PDF)
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2020-11-18

Sand & Grus AB Jehander
Hammarbyfjällsvägen 1, 197 92 Bro
Information till allmänheten (PDF)
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2021-10-26

Upplands Väsby kommun

Orica Sweden AB
Torsåker, 194 92 Upplands Väsby
Information allmänheten (PDF)
Senast tillsynen från Länsstyrelsen: 2023-06-01

Skanska Industrial Solutions AB 
112 74 Stockholm
Information allmänheten (PDF)