Grilla

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Grilla

Tips för att grilla säkert

 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha vattenslang eller hink med vatten så att du kan släcka vid behov.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning. Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten.
 • Ha alltid en telefon i närheten om du behöver larma.
 • Grillning på balkong bör inte förekomma då man ofta hamnar nära brännbart material.
 • Grillning i träkolsgrill på balkong rekommenderas inte (elgrill är att föredra). Gasolgrill bör inte grillas med på balkong och får ej förekomma på inglasade balkonger. Inglasad balkong räknas som inomhus vilket innebär att ingen typ av grillning får förekomma om inte anläggningen är anpassad för inomhusbruk. Hör med din fastighetsförvaltare vilka regler som gäller.

Efter grillning

 • Låt grillen stå ute med locket på till nästa gång du grillar.
 • Ta hand om kolen på ett säkert sätt. Glöden kan finnas kvar i ett dygn.
 • Dränk engångsgrillen i mycket vatten.
 • På iordningsställda grillplatser i skogen se till att du släckt ordentligt innan du lämnar platsen. 

Eldningsförbud

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.

Det är Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i samråd med räddningstjänsten och SMHI:s brandprognos. Utifrån den informationen och de förhållanden som i övrigt är kända bedöms om det aktuella beslutet om eldning bör förändras enligt de tre alternativen:

 • Ej eldningsförbud.
 • Eldning avrådes.
 • Eldningsförbud.

Du måste alltid ta hänsyn till gällande brandriskprognos.