Brandkåren Attunda deltar i släckinsatsen vid skogsbranden i Västmanland.

Brandkåren Attunda deltar i släckinsatsen vid skogsbranden i Västmanland.

Under den senaste veckan har Brandkåren Attunda haft resurser vid skogsbranden i Västmanland.Brandkåren Attunda har deltagit i släckinsatsen vid skogsbranden i Västmanland där insatsen har varit mycket resurskrävande. Det har ställts stora krav på alla funktioner allt ifrån ledningsfunktioner till brandmän som arbetar med släckning. 2014-08-11

Är eldning tillåten?

Aktuell brandriskprognos finns på telefonsvarare tfn 08-7212326 och på räddningscentralens webbplats www.rcsl.se.Klicka och läs mer om vad som gäller för eldning. 2014-08-04

Servicegenomgång av AGA:s anläggning kan orsaka stark lukt

Ett externt företag genomför under eftermiddagen idag den 2 juli en servicegenomgång av den odöranläggning vid AGA Gas AB i Knivsta som den senaste veckan orsakat stark lukt. 2014-07-02

Starka dofter från AGAs anläggning i Knivsta

Lukten från AGA har den senaste tiden varit ofarlig då doftämnet läkt ut innan det blandats med gasen. Då detta inte är möjligt att avgöra endast utifrån lukten uppmanar Brandkå... 2014-07-01

Inventering av radhusområden

Brandkåren Attunda kommer under sommaren inventera kommunernas radhusområden främst för att kontrollera tillfartsvägar, framkomlighet och brandpostsystem. Syftet är att förbered... 2014-06-27

Årsredovisning 2013

Den 11 april 2014 godkände förbundsdirektionen för Brandkåren Attunda årsredovisningen för 2013. Här kan du läsa den i digital version.. 2014-06-27