Brandkåren Attunda

Brandsäkerhet i hemmet

Se till att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. En brandvarnare låter dig sova gott och vakna fort. En brandsläckare och brandfilt hjälper dig när olyckan är framme.

Läs mer

Eldning utomhus

Att elda trädgårdsavfall innebär alltid en risk för människor, egendom som miljö. Var försiktig och följ brandriskprognosen. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Vad gäller i min kommun

Valborg

På Valborg får du anordna en privat valborgsmässoeld, exempelvis i trädgården. Eldning sker alltid på eget ansvar och det är du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till.

Läs om vad som gäller

Öppet hus 2016

Ta chansen att besöka våra brandstationer när vi sätter igång med våra populära öppet hus. Nästa öppet hus blir på Märsta brandstation lördagen den 14 maj.

Läs om våra öppet hus