Vuxen-HLR med hjärtstartare

Tidig start av hjärt- och lungräddning (HLR) kan vara livsavgörande vid hjärtstopp. Kvaliteten på hjärt- och lungräddningen har visat sig vara av stor betydelse. Det är därför viktigt att alla lär sig en god teknik och vågar ta initiativ vid exempelvis ett plötsligt hjärtstopp.

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Målgrupp

Allmänheten och personer inom mindre och medelstora företag som vill ge sin personal en grundläggande kunskap om hur man kan rädda liv.

Syfte

Hjärt- och lungräddningsutbildningen ger dig en beredskap att kunna bedöma ett livshotande läge och att kunna utföra livräddande åtgärder.

Innehåll

  • Undersöka livstecken
  • Larma 112
  • Hjärt- och lungräddning
  • Avlägsna främmande föremål i halsen
  • Stabilt sidoläge

Tidsåtgång

Ca 3 timmar.

Skicka en intresseanmälan.