Repetitionsutbildning brandsläckning

Det här är en utbildning som fokuserar på att utbilda deltagarna i hur de ska agera när en brand redan uppstått.

Den rekommenderar vi till dig som nyligen gått en heltäckande brandutbildning och behöver repetera de praktiska momenten.

Under utbildningen går vi igenom följande:

  • Praktiska brandsläckningsövningar (deltagarna får prova på att släcka själva)
  • Information kring de olika släckredskapen
  • Exempel på tänkbara brandrisker på er arbetsplats

Tidsåtgång: Cirka 1,5 h, genomförs endast utomhus

Antal: Max 20 stycken deltagare per kurstillfälle

 

Kursmål:

  • Att öva praktiskt så att deltagarna vågar agera vid en brand
  • Att identifiera risker på arbetsplatsen

Skicka en intresseanmälan, klicka här, så återkommer vi så snart vi kan.