Praktisk brandkunskap

Praktisk utbildning för de som genomfört den teoretiska kursen.

Praktisk brandkunskap

Målgrupp

Allmänheten och personer inom mindre och medelstora företag som vill ge sin personal en praktisk utbildning i i brandkunskap.

Syfte

Målet är att efter utbildning ska du ha förståelse för typ av släckare, släckeffekter samt användningsområde för handbrandsläckare. Du ska också hantera släckaren praktiskt på rätt sätt för maximal effekt.

Innehåll

Kortare repetition av brandteori, praktiskt användande av handbrandsläckare samt släckning av brand i kläder.

Tidsåtgång

Ca 1,5 timmar.

Skicka en intresseanmälan.