Heta arbeten

Enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter vid heta arbeten är det ett krav att utföraren och företagets brandskyddsansvarige har utbildning i heta arbeten. Exempel på brandfarliga arbeten är svetsning, skärning, lödning, kapning etc.

Heta arbeten

Målgrupp

Personer som hanterar heta arbeten, såsom företagets brandskyddsansvarige, anlitade entreprenörer eller anställd som utför arbetet. Personal inom bevakningsföretag. Alla deltagare måste kunna förstå svenska för att bli godkänd i kursen. Efter genomförd kurs erhåller deltagare Svenska Brandskyddsföreningens certifikat för heta arbeten, som även gäller vid bevakning heta arbeten.

Syfte

Du ska efter kursen känna till vad som menas med brandfarliga heta arbeten, kunna bedöma vad som ska göras enligt checklistan, kunna hantera handbrandsläckare och kunna hantera gasflaskor vid brand.

Innehåll

Brandkåren Attunda erbjuder dig och ditt företag en grundlig utbildning i Heta arbeten. Vi tar upp den problematik som kan uppstå vid dessa arbeten. Kursen tar upp följande delar:

 • Definition heta arbeten
 • Brandförlopp
 • Brandfarlig vara
 • Förebyggande åtgärder
 • Gasflaskor
 • Försäkringar
 • Brandskadestatistik
 • Brandskyddsansvarig
 • Organisation på tillfällig arbetsplats
 • Ansvar
 • Praktiska övningar

I kursavgiften ingår lunch och kursböcker.

Tidsåtgång

Ca 6 timmar.

Skicka en intresseanmälan.