Grundläggande brandkunskap

Att ge personalen grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en god investering. Det är dessutom en förutsättning för ett aktivt säkerhetsarbete inom företaget. Personalen lär sig att ett tidigt agerande vid en brand minskar både skador och lidande.

Grundläggande brandkunskap

Syfte

Efter genomförd kurs ska deltagarna ha kunskap för att bedöma en brandsituation och arbeta efter metoden Rädda-Varna-Larma-Släck. Du ska ha insikt i brandspridning, brandsektionering, utrymning, brandfarlig vara, lagar och förordningar och betydelsen av samverkan med räddningstjänsten vid ett brandtillbud.

Innehåll

  • Brandteori
  • Lagar
  • Släckmedelslära
  • Brandfarlig vara
  • Byggnads- och produktionstekniskt brandskydd

Tidsåtgång

Ca 3 timmar.

Skicka en intresseanmälan.