Digital heltäckande brandskyddsutbildning med praktiska övningar

Det här är en utbildning som fokuserar på att utbilda deltagarna i hur de ska agera när en brand redan uppstått men också hur man ska agera förebyggande så att en brand aldrig uppstår.

Digital heltäckande brandskyddsutbildning med praktiska övningar

Den här utbildningen rekommenderar vi till dig som inte gått en brandutbildning de senaste tre- fyra åren på din arbetsplats.
Den är uppdelad i en praktisk utbildning utomhus hos er för att sedan fortsätta med en digital utbildning när instruktör och deltagare kopplar upp sig via teams.

Under utbildningen går vi igenom följande:

  • Praktisk brandutbildning (deltagarna får prova på att släcka själva)
  • Information kring de olika släckredskapen
  • Information kring hur man kan förebygga att en brand uppstår
  • Fördjupade kunskaper kring era utrymningsförutsättningar
  • Brandrisker på er arbetsplats
  • Organisatoriskt brandskydd, vad kan ni göra för att ligga steget före?
  • Inslag av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på arbetsplatsen

Tidsåtgång: Ca 3-3,5 h

Antal: Max 20 stycken deltagare per kurstillfälle

 

Kursmål:

  • Att öva praktiskt så att deltagarna vågar agera vid en brand
  • Att få en ökad förståelse för det inbyggda brandskyddet och era utrymningsförutsättningar
  • Att identifiera risker och få fler anställda att delta i SBA-arbetet på arbetsplatsen.

Klicka här för att skicka en intresseanmälan.