Anpassningar i samband med Covid-19

Brandkåren Attunda följer Folkhälsomyndighetens samt HLR-rådets rekommendationer i samband med Covid-19.

Vi utvärderar kontinuerligt informationen och håller oss uppdaterade.

• Detta innebär att vi riskinventerar samtliga av våra utbildningar och genomför anpassningar.
• I de utbildningar där fysisk kontakt tidigare varit ett naturligt inslag har vi nu ersatt detta med film.
• Avstånd mellan samtliga deltagare och instruktörer ska hållas.
• Information innan utbildningar att samtliga deltagare eller instruktörer inte får visa några tecken på ohälsa vid utbildningstillfället skickas ut.
• Deltagarantalet har minskat på de utbildningar som kräver detta.
• Vissa utbildningar sker endast utomhus medan andra sker digitalt.
• På samtliga av våra utbildningar erbjuds plasthandskar, munskydd samt handsprit till alla deltagare som önskar.

På grund av pågående pandemi erhåller vi oss rätten att snabbt avboka utbildningar om det skulle behövas.

Vid fler frågor angående detta vänligen kontakta utbildning@brandkaren-attunda.se