Stöd till drabbad

I samband med en olycka kan vi vid behov dela ut ett ”händelsekort” (visitkort) till den som är drabbad. På denna sida kan du som drabbad eller anhörig till drabbad hitta kontaktuppgifter till hjälporganisationer som kan stödja er utifrån där ni befinner er.

Stöd till drabbad

Jourhavande präst

https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Jourhavande medmänniska

https://www.jourhavande-medmanniska.se

1177 - Stöd och hjälp

https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp

Polisen

https://polisen.se/