FAQ - Ny brandstation i Sigtuna kommun

På denna sida kommer du finna information om Brandkåren Attundas nya brandstation i Sigtuna kommun. Den nya brandstationen ersätter de två nuvarande brandstationerna i Sigtuna kommun.

FAQ - Ny brandstation i Sigtuna kommun

Vilka blir fördelarna med att bygga en ny brandstation?

 • Den nya brandstationen kommer ha en heltidsstyrka vars bemanning är större än nuvarande beredskapsstyrka. Heltidsstyrkan kommer utgöras av minst 6 brandmän (1 befäl + 5 brandmän), mot dagens minst 3 brandmän (1 befäl + 2 brandmän) som utgör beredskapsstyrkan.
 • Tiden till att en brandstyrka är framme på olycksplatsen minskar för Sigtuna kommun som helhet.
 • Till tätorten i Märsta förkortas körtiden jämfört med nuvarande placering ute vid Arlanda.
 • Till tätorten i Sigtuna stad kommer framkörningstiden vara jämförbar med nuvarande brandstation.
 • Med den nya brandstationen kommer vi även kunna serva Sigtuna stad med en stegbil på cirka 6.5 min, till skillnad från dagens cirka 15.5 minuter.
 • Genom att vi får heltidspersonal i hela kommunen kommer vi kunna erbjuda den fulla bredden av vårt uppdrag avseende förebyggande aktiviteter som exempelvis hembesök, informationsinsatser, utbildningar med mera. Detta är arbetsuppgifter som beredskapspersonal i normalfallet inte utför.
 • En lektionssal för externutbildning kommer öka tillgängligheten för skolor och företag tack vare placeringen närmare tätorterna.
 • Den nya brandstationen erbjuder vår personal en bättre och tryggare arbetsmiljö. När vår personal återvänder från larm är larmkläderna och utrustningen ofta smutsig och kontaminerad från räddningsarbetet. Den nya brandstationen möjliggör för vår personal att byta om och återställa utrustning och kläder på ett mycket tryggare sätt genom att en sluss byggs in med separation mellan en smutsig och ren del av brandstationen.
 • Den nya brandstationen är byggd ur ett likabehandlingsperspektiv och erbjuder all personal samma möjlighet och standard till lokalytor så som omklädning och tvättutrymmen.
 • Miljömässigt bygger vi med bättre hållbarhet och en utökad andel av förnybar energi.

Den nya brandstationen kommer ju ligga längre från Sigtuna stad, varför blir inte tiderna längre?

 • Dagens beredskapsstyrka har en anspänningstid på 5 minuter ställt mot en heltidsstyrka som har en anspänningstid på 90-sek. Anspänningstid är tiden från att larmet går till att brandstyrkan behöver vara insatsklara i brandbilen.

Kommer endast en styrka hinna med de larm som uppstår i Sigtuna kommun som det idag krävs två styrkor för att hantera?

 • Ja, det kommer den. Årligen sker cirka 760 larm i Sigtuna kommun och enligt våra beräkningar kommer heltidsstyrkan på den nya brandstationen behöva hantera ca 800 larm per år. Detta kan jämföras mot att vissa brandstyrkor i regionen idag hanterar över 1000 larm årligen.
 • Anledningen till att vi haft två brandstationer i Sigtuna kommun är dess geografiska placering och inte antalet larm.

Vad händer om brandstyrkan är upptagen när ett nytt larm kommer in?

 • Det kommer fungera som i samtliga medlemskommuner. Brandkåren Attunda ingår i ett större regionalt samarbete där snabbaste resurs larmas till olyckor, detta sker oberoende av station eller organisationstillhörighet. Vi skickar styrkor mellan räddningstjänsterna i regionen vid cirka 1500 larm per år.
 • När våra styrkor är upptagna i räddningsinsatser och en annan olycka inträffar under tiden larmas en annan styrka till efterföljande olyckan. I det fall den första insatsen inte bedöms som akut kan delar av eller hela styrkan (beroende på behov) omfördelas till den andra olyckan. När vi har längre och mer resurskrävande insatser gör vi strategiska förflyttningar för att säkerställa beredskap på varannan brandstation i händelse av nya larm. Dessa överväganden sker löpande på vår räddningscentral.
 • Körtiden för andrastyrkan kommer att öka för vissa platser i kommunen, till exempel busstorget i Sigtuna med cirka 4-5 min och oförändrad till Märsta station.

 Hur påverkas förstärkningar vid mer omfattande olyckor?

 • Det kommer fungera som i våra andra medlemskommuner vilket innebär att brandstyrkor från angränsande brandstationer rycker ut vid behov av förstärkning.
 • Vid omfattande insatser kan fyra brandstyrkor nå Sigtuna inom 20 minuters körtid.

Påverkas inte det totala antalet brandmän om beredskapsstyrkan försvinner?

 • Då Brandkåren Attunda ingår i en större regional samverkan planerar vi utifrån ett lokalt såväl som regionalt läge. Genom samverkansavtal nyttjas regionens styrkor oavsett vilken organisation de tillhör.
 • I Attunda och angränsande områden förändras den totala numerären från 93 till 90 personer där det vid större kriser finns personal på över 100 personer i regionen att aktivera.

Hur blir det med larm ute vid Arlanda flygplats efter förändringen?

 • När den nya brandstationen placeras närmare tätorterna där de flesta livräddande insatser sker ökar körtiden till Arlanda flygplats öka med cirka åtta minuter.