Byggärenden

Brandkåren Attunda är med som en experthjälp till respektive kommuns stadsbyggnadskontor vid ny- och ombyggnationer.

I byggprocessen vaktar även Brandkåren Attunda de nödvändigheter som behövs för att kunna upprätthålla en fungerande räddningstjänst. Kommunen ger bygglov för byggnationer och ansvarar för att de byggnader som byggs och renoveras inom kommunen håller för de lagar och krav som ställs på byggnader.

Brandkåren Attunda är med som en experthjälp gällande brandtekniskt förfarande för respektive kommuns räkning vid ny- och ombyggnationer. Detta medför att Brandkåren Attunda granskar de brandskyddsdokumentationer som är upprättade för de aktuella byggnationerna och deltar i byggsamråd.