Protokoll och beslutsunderlag

Här hittar du protokoll och beslutsunderlag från förbundsdirektionsmöten.

2023

Mötesprotokoll

2022

Mötesprotokoll

2021

Mötesprotokoll

2020

Mötesprotokoll

2019

Mötesprotokoll

2018

Mötesprotokoll