Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR)

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Under 2018 har Brandkåren Attunda huvudansvaret för nätverket med vår förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll som ordförande.

– Det är hedrande att vi får leda NJR:s arbete under 2018 och Brandkåren Attunda ser mycket framåt att vara motor i detta viktiga arbete. Jämställdhet är en grundläggande rättighet och förutsättning för god service till alla medborgare säger Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef.

Om NJR

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) bildades 2013 och verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Nätverket arbetar också för en räddningstjänst som levererar ett jämställt medborgarbemötande. Huvudansvaret för att driva NJR skiftar varje år.

Vision

Nätverkets vision är "En jämställd räddningstjänst som levererar jämställd service".

Medlemmar

Räddningstjänstorganisationer och representanter för SKL, Pacta och MSB kan bli medlemmar. Idag ingår nästan 60 räddningstjänster i nätverket.

Mer information

Webbplats njr.nu