Magma

Nätverket Magma startades i september 2015 av vår förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll. Fokus ligger på att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap.

Nätverket arbetar aktivt för en positiv förändring för kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap och konsultbranschen genom etablering av kraftfulla kontakter och partnerskap. Målet är att få fler kvinnor att nå ledande befattningar och få fler kvinnor intresserade av att arbeta inom krisberedskapsområdet. Ett av nätverkets uppdrag är att genomföra aktiviteter för att stärka medlemmarna så att de kan ta nya kliv i sin karriär och nå chef- och ledarpositioner. Inriktningen är att medlemmarna kopplas ihop med nya möjligheter.

Medlemmar

Kvinnliga ledare inom svensk räddningstjänst eller det svenska krisberedskapssystemet. Med ledare menas att du leder eller utvecklar verksamhet och människor.

Medlemmarna är kvinnliga ledare från krisberedskapsområdet och konsultbranschen. Medlemmarna och nätverket syftar till att lyfta och synliggöra de utmaningar som finns i uppdragen. Det görs genom erfarenhetsutbyte med andra kvinnor i samma position (dels inom branschen men även inom andra branscher). Vidare arbetar nätverket för att stärka såväl enskilda individer som processer av nätverkande bland kvinnor på lokal, regional och global nivå. I medlemskapet ingår att varje deltagare ska arbeta med strategiska och viktiga frågor för att uppnå förändring i sitt uppdrag eller ledarskap.

Vad är Magma?

Magma är ett nätverk som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade ledningsgrupper inom svenskt räddningstjänst och svensk krisberedskap. Magma är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande nätverk som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner inom svensk krisberedskap. Nätverket kan liknas vid ett karriärnätverk och arrangerar seminarier, utbildningstillfällen och mentorsstrukturer.