Projekt & nätverk

Brandkåren Attunda är med i olika projekt och nätverk för att vara med och leda och utveckla svensk räddningstjänst.

Projekt


Effektivare räddningstjänst

Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda har utsetts till expertgruppen som ska stödja den nationella utredningen som belyser hur framtidens räddningstjänst ska bli effektivare och formeras. Utredningen genomförs på uppdrag av Regeringen och uppdraget återfinns i kommittédirektiv (Dir 2017:15) för en effektivare kommunal räddningstjänst. Uppdraget ska redovisas juni 2018.

Nätverk


Kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj)

Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj) är en förening som startades 2011 för att skapa ett forum där man kan finna information om/för kvinnor inom räddningstjänsten och förbättra förutsättningarna för kvinnorna inom yrket. Kommande nätverksträff 2018 kommer arrangeras av Brandkåren Attunda. Läs mer.

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR)

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Under 2018 har Brandkåren Attunda huvudansvaret för nätverket med vår förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll som ordförande. Läs mer.

Magma

Nätverket Magma startades i september 2015 av vår förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll. Fokus ligger på att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap. Läs mer.