Brandkåren Attundas brandvärn

Vill du hjälpa till när samhället behöver det som mest? Under våren 2019 startar Brandkåren Attunda upp ett brandvärn. Syftet är att tillföra mer personalresurser vid större olyckor och under höjd beredskap.

Brandkåren Attundas brandvärn

Februari fanns en annons ute för dig som vill ingå i brandvärnet som frivillig. Sista dag för intresseanmälan var den 17 mars.

Den 4-5 maj genomfördes en utbildningshelg för de första frivilliga till brandvärnet. Det var 16 som utbildades i skogsbrandsläckning och första hjälpen/hjärt- och lungräddning (HLR). I skogarna vid Rosersberg övades utlägg och inrullning av slangsystem samt strålförarteknik. Läs mer.

Inför sommaren är vår målsättning att de som ingår i brandvärnet är utbildade, har personlig skyddsutrustning och kan sättas in vid omfattande skogsbränder. Fortsättningsvis kommer gruppen utbildas för andra naturolyckor och få en bredare kompetens.

Vår värdegrund bygger på mod, respekt, omtanke och professionalism.

Vid frågor eller funderingar kontakta Per Jonsson, distriktchef i Märsta och Sigtuna, e-post: per.jonsson@brandkaren-attunda.se eller mobil: 070-684 48 31.

FAQ för brandvärnet


Vad krävs för att jag ska kunna vara med i brandkåren Attundas brandvärn?

Du ska kunna samarbeta i grupp och arbeta i oländig terräng. Vi kommer sätta samman en grupp som har olika kompetenser och färdigheter. Det kan vara sjukvårdskunskaper, körkortsbehörigheter, praktiskt handlag, språkkunskaper, m.m. Vi vill även att de som ingår i brandvärnet ska vara tillgängliga för insatser, främst under sommaren, så du bör bo och vistas i närområdet.

Vilken ålder riktar ni er till?

Vi söker engagerade ungdomar/vuxna oavsett ålder. Ett mål är att merparten även kan bli krigsplacerade hos oss där finns en regel för högsta ålder vid tjänsteplikt till 70 år.

Får man ersättning vid insatser?

Brandvärnet bygger på frivillighet, men för grundutbildning och vid insats utgår en viss ersättning.

Måste man inställas sig vid insatser?

Brandvärnet bygger på frivillighet. Du ställer upp när du kan, men kommer inte bli tvingad att inställa dig om det inte passar.