Upplands-Bro brandstation

Upplands-Bro brandstation är en kombinerad heltid/deltidsstation. Stationen invigdes 1989 och totalrenoverades 2016 och har cirka 300 larm per år.

Upplands-Bro brandstation

På brandstationen arbetar 10 heltidsbrandmän och 24 deltidsbrandmän. Heltidstyrkan jobbar mellan 6.15–17:00 och rycker ut på 90 sekunder med 1 styrkeledare och 4 brandmän. Deltidsstyrkan ska vara ute med brandbilarna på 5 minuter med samma bemanning som dagtid.

Vi är även ute på andra uppdrag som till exempel: utbildning i brand och sjukvård och utbildar skolor och företag. Brandkåren Attunda arbetar ständigt för ett olycksfritt samhälle. Skulle olyckan vara framme ska närmaste person kunna agera.

Bland de resurser som kan användas vid en olycka finns bland annat släckbil, tankbil, terrängfordon, fyrhjuling och en större båt för insatser på Mälaren.

Upplands-Bro kommun bjuder på mycket natur och närhet till vatten men är också en kommun som växer, idag bor cirka 28 000 invånare i Uppland-Bro kommun, det är en siffra som stadigt växer.

Kontakta oss

Upplands-Bro brandstation
Kockbacka
197 91 Bro
Växel: 08-594 696 00
Fax: 08-582 484 35

Distriktschef
Tomas Wrådhe
Mobil: 070-421 03 40