Sollentuna brandstation

Sollentuna brandstation är en heltidsstation med en styrkeledare och fem brandmän. Det är fyra skiftgrupper som turas om att bemanna stationen dygnet runt. Sollentuna har ca 600 larm/år.

Sollentuna brandstation

2017/2018 hade kommunen 71 848 invånare. År 2026 beräknas befolkning uppgå till 85 000 invånare.

Kommunen är präglad av storskalig infrastruktur i form av E4:an och järnvägen vilket ger goda förutsättningar för tillgänglighet till regionen och kommunen har hela fem pendeltågsstationer. Riskfaktorer i kommunen är jästfabriken, E4:an med trafik mellan Stockholm-Arlanda och tågtrafiken.

Som specialresurs finns katastrofenheten som används vid olyckor som kräver större sjukvårdsresurser.

Kontakta oss

Sollentuna brandstation
Pommernvägen 1
192 70 Sollentuna
Växel: 08-594 696 00
Fax: 08-96 39 48

Distriktschef
Mats Kumblad
Mobil: 070-421 03 48