Märsta brandstation

Märsta brandstation är belägen i nordöstra delen av Sigtuna intill Arlanda flygplats och är en heltidsstation som med fyra skiftgrupper bemannar stationen dygnet runt med en styrkeledare och fem brandmän.

Märsta brandstation

Stationen invigdes 2004, innan låg brandstation i centrala Märsta och har cirka 700-800 larm per år där den utryckande styrkan är på väg inom 90 sekunder efter att larmet har gått. I byggnaden finns också en ambulans stationerad. Bland de resurser som kan användas vid en olycka finns bland annat släckbil, stegbil, tankbil, terrängfordon ”bandvagn” och båt. Den utryckande styrkan åker även på sjukvårdslarm, bland annat vid hjärtstopp.

Sigtuna kommun ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala. Största delen av kommunen är landsbygd med en koncentration av bebyggelse och befolkning i tätorterna Märsta, Sigtuna stad och Rosersberg. Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om 47 146 invånare. Märsta med cirka 28 288 invånare, Sigtuna stad med cirka 9 429 invånare och Rosersberg med cirka 2 357 invånare. Resterande av Sigtunas cirka 7 072 invånare bor på landsbygden. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till 55 700 år 2030.

Sigtuna är värdkommun för Sveriges största flygplats, Arlanda. Arlanda är en central punkt i kommunen med många arbetstillfällen. Kommunen har också ett industriområde med många stora verksamheter.

Kontakta oss

Besöksadress: Kolstavägen 24, 195 91 Märsta
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
Distriktschef: Per Jonsson, tel. 08-584 811 31e-post