Järfälla brandstation

Järfälla brandstation är belägen i östra delen av Jakobsberg och är en heltidsstation som med fyra skiftgrupper bemannar stationen dygnet runt med en styrkeledare och fem brandmän. Stationen invigdes 2010 och har cirka 900 larm per år där den utryckande styrkan är på väg inom 90 sekunder efter att larmet har gått. I byggnaden finns också en ambulans stationerad.

Järfälla brandstation

Bland de resurser som kan användas vid en olycka finns bland annat släckbil, stegbil, tankbil, terrängfordon och båt. Stationen är också en av de nationella förstärkningsresurserna för sanering vid olyckor med farliga ämnen och har särskild utrustning för detta. Den utryckande styrkan åker även ibland på sjukvårdslarm, bland annat vid hjärtstopp.

Järfälla är en expansiv kommun med ett invånarantal om cirka 70 000 som ökar ständigt, bland annat genom den nya stadsdelen Barkarbystaden som är under uppbyggnad. Viktiga kommunikationer är bland annat Mälarbanan med tågtrafik och väg E18 som passerar genom kommunen. Järfälla har nära till natur och vatten med kustlinje mot Mälaren i väster. Vatten-/islivräddning hör till Brandkåren Attundas arbetsuppgifter, under såväl sommar som vinter.

Kontakta oss

Järfälla brandstation
Unionsvägen 8
177 38 Järfälla
Växel: 08-594 696 00
Fax: 08-580 265 08

Distriktschef
Patrik Asp
Mobil: 070-421 25 95