Sigtuna kommun

Kontaktuppgifter och verksamhetsområde.Du når oss via e-post: mail@brandkaren-attunda.se eller vår växel på telefon 08-594 696 00.

Sigtuna kommun

För att skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du fornamn.efternamn@ brandkaren-attunda.se. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Tillsyn enligt LSO och LBE

Magnus Andersson

Tillstånd hantering av brandfarliga varor

Magnus K. Andersson

Tillstånd hantering av explosiva varor

Tony Heerman

Planärenden

mail@brandkaren-attunda.se

Byggärenden

Magnus Andersson

Remisser om offentlig tillställning, utskänkning, IVO-tillstånd m.m.

Magnus Andersson

Övriga brandförebyggande frågor

Charlotte Lindberg


Sotning: ansökningar, frågor

Malte Hansson