Sigtuna kommun

Kontaktuppgifter och verksamhetsområde.Du når oss via e-post eller vår växel på telefon 08-594 696 00.

Sigtuna kommun

För att skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du fornamn.efternamn@ brandkaren-attunda.se. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Tillsyn enligt LSO och LBE

Magnus Andersson
Curt-Inge Åsbrink

Tillstånd hantering av brandfarliga varor

John Östlund 

Tillstånd hantering av explosiva varor

Tony Heerman

Planärenden

Munzur Aygün

Byggärenden

Munzur Aygün 

Remisser om offentlig tillställning, utskänkning, IVO-tillstånd m.m.

Curt-Inge Åsbrink
Magnus Andersson

Planärenden

John Östlund 

Övriga brandförebyggande frågor

Magnus Andersson
Curt-Inge Åsbrink