Järfälla kommun

Kontaktuppgifter och verksamhetsområde. Du når oss via e-post eller vår växel på telefon 08-594 696 00.

Järfälla kommun

För att skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du fornamn.efternamn@ brandkaren-attunda.se. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Tillsyn enligt LSO och LBE

Kristina Ahlström
Per Weimerbo

Tillstånd hantering av brandfarliga varor

Kristina Ahlström

Tillstånd hantering av explosiva varor

Oskar Lind

Planärenden

Pontus Olsson

Byggärenden

Pontus Olsson 

Remisser om offentlig tillställning, utskänkning, IVO-tillstånd m.m.

Per Weimerbo

Övriga brandförebyggande frågor

Kristina Ahlström
Per Weimerbo
Malte Hansson