Förebyggande och myndighetsutövning

Kontaktuppgifter till Brandkåren Attundas medarbetare inom området förebyggande och myndighetsutövning. Du når oss via e-post eller vår växel på telefon 08-594 696 00.

Förebyggande och myndighetsutövning

För att skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du fornamn.efternamn@ brandkaren-attunda.se. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Kontakta handläggaren i din kommun