Fysiska krav

Nedanstående krav gäller anställd medarbetare i Brandkåren Attunda och utförs två gånger per år (vår och höst). Rullbandet är åldersrelaterat. Vi har även ett krav på att man ska klara vårt årliga test på insatsbanan som även den är åldersrelaterad.

Rullbandstest

Testpersonen startar testet med stegvis lutning av bandet på 2,5 grader (3,5 %) i en minut och därefter 4,5 grader (7 %) i en minut. Då testet startar ska bandet redan vara höjt till 8 graders (14 %) lutning därefter går testpersonen i sex min. Hastigheten på bandet är åldersrelaterad, dvs går från 5.6 km/h till 4.5 km/h som lägst. Observera att det här kan förekomma lokala avvikelser beroende på om man använder förprogrammerade inställningar. Ovanstående gäller även om det innebär att man måste höja lutningen manuellt. Den totala tiden på bandet blir 8½-9 minuter.

Arbetsrelaterad fysbana

Testet ska genomföras under testintervallet 1 september till 31 oktober. I det fall individen varit frånvarande p.g.a. sjukdom, tjänstledighet, semester eller annat och tiden sedan senaste testet passerat mer än 1 år, ska den arbetsrelaterade fysbanan genomföras i direkt samband med att man återträder i utryckande tjänst.

Station 1. Slangväskbärning 75 m:

Två slangväskor med grovslang (cirka 16 kg/st) bärs 75 m. Två koner placeras med ett avstånd på 25 m. Slangväskorna bärs en i varje hand. Hela banan startar och avslutas vid den bortre konen.

Station 2. Resning av utskjutsstege:

Från horisontellt liggande på marken till rakt uppåtstående vertikalt läge. OBS! Poängtera att detta testmoment kan vara riskfyllt och därmed ska testpersonen utföra det med kontroll som prioritet framför hastighet. En assistent säkrar stegen vid fotändan och två assistenter går med beredskap att direkt avlasta tyngden av stegen vid sidorna om testpersonen. Assistenterna ska vara utrustade med skyddsskor, hjälm samt arbetshandskar. Stegen läggs vänd med benen nedåt, alltså ”upp ocn ner” för att öka stabiliteten i samband med lyftet. Testpersonen ska tillse att minst en hand hela tiden vidrör stegen. Då stegen står i vertikalt läge tar assistenterna över och tar ned stegen, testpersonen påbörjar nästa moment.

Station 3. Slangväskbärning i trapphus - Step-up:

45 steg på 20 cm hög step-upbräda med 2 st slangväskor (cirka 16 kg/st). Valfritt tempo. Testet ska utföras med ordentliga steg. Hela fotbladet ska upp på brädan och benet ska sträckas rakt likt ett normalt steg i en trappa. Valfritt om man vill byta ”första fot” under tiden.

Station 4. Hydraulspridarlyft:

Statiskt lyft av hydraulspridare till bröstkorgen. Håll spridaren stilla under 10 sekunder tills testledaren säger till. Vila inte spridaren på armar, bröstkorg eller annat. Spridaren ska hållas under händerna med armbågarna ”pekande uppåt”.

Station 5. Slangindragning:

Indragning av 2x25 m vattenfylld smalslang. Koppla upp slangen mot ett grenrör som ansluts till antingen pump eller brandpost och använd enhetsstrålrör med minimal egentyngd. Tillse att trycket är tillräckligt högt för att slangen inte ska vika sig, töm slangen på luft. Testpersonen ska hålla sig inom ett område av 1,5-2 m under testets genomförande, undantaget är då slangen måste ”hämtas in” framför grenröret.

Station 6. Håltagning:

Simulera håltagning 2 varv i en kvadrat. Kvadraten ska vara 3x3m markerad med koner eller liknande. I kapens handtag fästs en ½ kg vikt. Kapens handtag ska under testet hållas max 20 cm från marken så att vikten släpar i asfalten. Klingan ska hållas så lågt som möjligt utan att den vidrör marken. Kapen ska hållas som vid arbete med densamma, på insidan av kroppen i förhållande till den markerade kvadraten och testpersonen går runt kvadraten baklänges.

Station 7. Livräddning 20 m:

Släpning av docka 20 m. Dockans vikt är 75-80 kg inkl. larmställ. En kon placeras 10 m från utgångsläget. Dockan placeras bakom första konen och ska släpas runt den andra konen, sedan tillbaka förbi första konen. Handtaget får ej användas. Dockan ska transporteras säkert, som en riktig människa genom metoden släplyft.

Station 8. Slangväskbärning 75 m:

Två slangväskor med grovslang (cirka 16 kg/st) bärs 75 m. Två koner placeras med ett avstånd på 25 m. Slangväskorna bärs en i varje hand. Hela banan startar och avslutas vid den bortre konen.