En frisk arbetsplats

Brandkåren Attunda är en arbetsplats med personal som utför ett samhällsviktigt uppdrag. För att förhindra smittspridning och bibehålla vår funktion i samband med pågående Covid-19 utbrott har vi fattat beslut om att införa besöksrestriktioner i vår verksamhet.

En frisk arbetsplats

Endast anställda, hyresgäster, kunder eller beställda tjänste- och serviceutförare får vistas i våra lokaler. Med anledning av detta ber vi dig att inte besöka våra arbetsplatser om du har tecken på luftvägsinfektion med symptom som t.ex.hosta, lock för öronen, halsont, rinningar i näsa eller ögon, feber eller andningssvårigheter.

För mer information om Coronavirus covid-19 gällande riktlinjer och rekommendationer hänvisar vi till ansvariga expertmyndigheter.